Skip links
Logo Spektrum

 

Centrum Języków Obcych, Biuro tłumaczeń Gerlang realizuje projekt dofinansowany z Funduszów Europejskich: WNG-SPE.04.2023/132 w ramach projektu grantowego”SPEKTRUM” – Pomorski System Usług Doradczych

Dofinansowanie projektu: 16 680,00 zł

Całkowita wartość projektu: 34 194,00 zł

 

This website uses cookies to improve your web experience.