Skip links

Angielski dla dzieci Gerlang Teen w Gdańsku

Kurs GERLANG TEENS został stworzony z myślą o nastolatkach od 15 do 18 roku życia, którzy uczęszczają do klas licealnych i przygotowują się do egzaminu maturalnego. GERLANG TEENS to solidne przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Opracowany w oparciu o podstawę programową szkół publicznych i dostosowany do wymogów egzaminacyjnych kurs, znacznie wykracza i wyprzedza program szkolny, pozostawiając miejsce na budowanie świadomości językowej i motywacji ucznia. Zaangażowanie i systematyczność ze strony kursanta połączone z jasno określonymi przez lektora celami i wymaganiami pomagają każdemu uczniowi czuć się śmiało i bezpiecznie w obliczu przyszłych egzaminów.

DLACZEGO WARTO?

Jak zorganizowany jest kurs?

ZAPISY

POZIOMY: 3;

ZAJĘCIA: 30 spotkań po 90 minut

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 5-8 osób.

kurs GERLANG TEENS to poziomy B1-B2 wg Rady Europy;

komunikacja w języku obcym to cel nadrzędny kursu GERLANG TEENS;

tworzenie dłuższych tekstów użytkowych; rozwiązywanie problemów gramatycznych o podwyższonym stopniu trudności;

budowanie solidnego słownika każdego ucznia, zawierającego zaawansowane słownictwo, struktury i środki językowe;

równoległy rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, gramatyka, słuchanie);

swobodne wyrażanie, argumentowanie i udowadnianie własnych opinii w języku obcym;

czytanie i słuchanie dłuższych i bardziej zaawansowanych językowo autentycznych tekstów kultury;

trening sprawności językowych przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

Czego uczymy?

ZAPISY

Dlaczego kurs GERLANG TEENS?

ZAPISY

praca w grupie rówieśników na podobnym poziomie językowym;

wzrost świadomości i pewności językowej ucznia, przełamanie bariery komunikacyjnej;

opieka metodyczna i bieżące raporty dot. postępów językowych Twojego dziecka;

doświadczenie połączone z nowoczesnymi technologiami i technikami uczenia!

tematyka kursu odpowiadająca potrzebom i zainteresowaniom danej grupy wiekowej;

solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

dostęp do platformy edukacyjnej- interaktywnego komponentu kursu;

Zapisy na kurs

dla chcących zarezerwować miejsce na kursie

Opinie naszych kursantów

This website uses cookies to improve your web experience.