Skip links

Angielski dla dzieci Gerlang Kids w Gdańsku

Program dla dzieci w wieku 9-12 lat z klas 3-6, które naukę języka angielskiego rozpoczęły w przedszkolu lub szkole podstawowej. Efektywnie i ciekawie łączy realizację programu szkół publicznych z treningiem do egzaminów szkolnych i poszerzaniem wiedzy językowej za pomocą dodatkowych materiałów.

DLACZEGO WARTO?

Jak zorganizowany jest kurs?

ZAPISY

POZIOMY: 3;

CZAS TRWANIA KURSU: 30 tygodni;

ZAJĘCIA: 2 razy w tygodniu po 60 minut;

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 5-8 osób.

kurs GERLANG KIDS to poziomy A0-A1+ wg Rady Europy;

komunikacja w języku obcym to cel nadrzędny kursu GERLANG KIDS;

trening przygotowujący do egzaminów szkolnych.

równoległy rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, gramatyka, słuchanie);

intensywna nauka słownictwa, która znacząco wzbogaca zakres środków językowych Twojego dziecka;

Czego uczymy?

ZAPISY

Dlaczego kurs GERLANG KIDS?

ZAPISY

tempo pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka;

opieka metodyczna i bieżące raporty dot. postępów językowych Twojego dziecka;

doświadczenie połączone z nowoczesnymi technologiami i technikami uczenia!

wzrost świadomości i pewności językowej dziecka, a co za tym idzie lepsze stopnie w szkole;

dostęp do platformy edukacyjnej- interaktywnego komponentu kursu;

Zapisy na kurs

dla chcących zarezerwować miejsce na kursie

Opinie naszych kursantów

This website uses cookies to improve your web experience.