Skip links

Angielski dla dzieci Gerlang Junior w Gdańsku

Program dla dzieci w wieku od 12 do 14 lat z ostatnich klas 6-8 szkoły podstawowej, które chcą rozszerzyć zakres swoich środków językowych; usystematyzować i wzbogacić wiedzę dot. angielskiej gramatyki i ćwiczyć swobodną komunikację w języku obcym. Opracowany w oparciu o podstawę programową szkół publicznych kurs nie tylko stanowi trening do egzaminu 8-klasisty, ale znacznie wykracza i wyprzedza program szkolny. Systematyczna praca i zaangażowanie ze strony ucznia w połączeniu z jasno określonymi przez lektora celami dla każdego kursanta to najważniejsze założenia kursu GERLANG JUNIOR.

DLACZEGO WARTO?

Jak zorganizowany jest kurs?

ZAPISY

POZIOMY: 3;

CZAS TRWANIA KURSU: 30 tygodni;

ZAJĘCIA: 2 razy w tygodniu po 60 minut;

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 5-8 osób.

kurs GERLANG JUNIOR to poziomy A2-A2+ wg Rady Europy;

komunikacja w języku obcym to cel nadrzędny kursu GERLANG KIDS;

usystematyzowanie i rozszerzenie wiadomości ucznia dot. gramatyki angielskiej;

równoległy rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie, gramatyka, słuchanie);

intensywna nauka słownictwa, która znacząco wzbogaca zakres środków językowych Twojego dziecka;

trening sprawności językowych przygotowujący do egzaminu 8-klasisty.

Czego uczymy?

ZAPISY

Dlaczego kurs GERLANG JUNIOR?

ZAPISY

praca w grupie rówieśników na podobnym poziomie językowym;

wzrost świadomości i pewności językowej ucznia, przełamanie bariery komunikacyjnej;

opieka metodyczna i bieżące raporty dot. postępów językowych Twojego dziecka;

doświadczenie połączone z nowoczesnymi technologiami i technikami uczenia!

tematyka kursu odpowiadająca potrzebom i zainteresowaniom danej grupy wiekowej;

solidne przygotowanie do egzaminu 8-klasisty;

dostęp do platformy edukacyjnej- interaktywnego komponentu kursu;

Zapisy na kurs

dla chcących zarezerwować miejsce na kursie

Opinie naszych kursantów

This website uses cookies to improve your web experience.