Skip links

Angielski dla dzieci Savvy Ed

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-11 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

DLACZEGO WARTO?

Co wyróżnia metodę Savvy Ed?

ZAPISY

SKRUPULATNA REKRUTACJA LEKTORÓW

według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi, a wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy;

elementy OCENIANIA SUMUJĄCEGO

polegającego na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą. Jest ono zawsze zorientowane na sukces- NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A!

BOGATY ZESTAW KURSANTA i DOSTĘP DO EDUKACYJNEJ APLIKACJI;

stały KONTAKT Z RODZICAMI

którzy mogą liczyć na: ustne informacje na temat omawianego materiału; regularne informacje na temat omawianego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych;lekcje otwarte raz w semestrze;

EWALUACJA WYNIKÓW NAUCZANIA

wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na: jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu, budowanie samooceny uczniów, informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami, jasne i przejrzyste kryteria oceniania;

EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ

czyli „stopniowe narastanie” w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego

SYSTEMY MOTYWACJE

zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.

KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły

SYSTEM ZALICZEŃ

wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Jakie są założenia metody?

ZAPISY

Poziomy SavvyEd

Savvy Ed 1

do wprowadzenia tekst

Savvy Ed 2

opis

Savvy Ed 3

Opis

Zapisy na kurs

dla chcących zarezerwować miejsce na kursie

Opinie naszych kursantów