Skip links
Lektor językowy i uczeń podczas nauki przy książkach

Dlaczego warto zdawać egzaminy Cambridge?

uczy pewności siebie – jak się dziecko przekona, że egzamin to nic strasznego, to z mniejszym stresem, strachem i z większą ochotą będzie podchodzić do wyzwań egzaminacyjnych w przyszłości. Tym bardziej, że egzaminy Cambridge dla dzieci przeprowadzane są w bardzo przyjaznej formie, przez osoby przygotowane do pracy z dziećmi;

uczy koncentracji w dążeniu do celu oraz dyscypliny – egzamin zdecydowanie działa mobilizująco. Rozwijanie tej cechy bardzo się przyda w dorosłym życiu, a to przecież wcale nie jest łatwe;

daje faktyczne świadectwo osiągniętego poziomu i to przez tak prestiżową instytucję jaką jest Cambridge Assessment English, które jest częścią Uniwersytetu w Cambridge – tam właśnie sprawdzane są egzaminy. Bardziej prestiżowo, uczciwiej i rzetelniej już się nie da!

sprawdza wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie;

daje poczucie sukcesu, co buduje wysoką samoocenę. W przypadku egzaminów dla Young Learners każde dziecko otrzymuje certyfikat, na którym ilość pokolorowanych tarcz daje informację o poczynionych przez dziecko postępach w nauce (nie ma groźby porażki!);

wyznacza pewien etap edukacji językowej – po egzaminach dla Young Learners nie będzie stresem myśl o zdaniu egzaminów B2 First (FCE) czy C1 Advanced (CAE), które dają dowód znajomości angielskiego na całe życie;

pokazuje poziom kursu językowego, na które uczęszcza dziecko – niewiele szkół językowych decyduje się na wprowadzanie kursów z egzaminami zewnętrznymi, bo w ten sposób oceniane są nie tylko dzieci, ale cała szkoła;

wyniki z egzaminu Cambridge mogą zostać wpisane na świadectwie szkolnym w rubryce osiągnięcia dodatkowe.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.